MENTORPROGRAM

PAY IT FORWARD!

MENTORSKAP

- Ge dig rätt förutsättningar att nå dina mål!

I dag står näringslivet och arbetsmarknaden under konstant och allt snabbare förändring och det blir kritiskt att förena erfarenhet med ny kunskap. Kraven på medarbetare och ledare är stora - de ska utveckla sina verksamheter med ny teknik för att möta nya behov, de ska orientera sig i pågående förändringsinitiativ och samtidigt inte bara hänga med utan också själva utvecklas. 


Vet du som individ inte vart du vill så spelar det egentligen ingen roll vilken väg du tar. Ett mål utan en plan är bara en dröm. Skriver du däremot ner dina mål ökar chansen att nå dem med 20 gånger. Har du dessutom en coachande mentor ökar sannolikheten att nå dina mål med 400%. Mentorskap handlar om att dela med sig av sina kunskaper. Relationen mellan mentor och adept bygger på förtroende, ömsesidig tillit, feedback och utmaningar.


Qvins mentorprogram är framtagen för kvinnor inom försäkringsbranschen (sak & liv, om man arbetar på bolag eller som förmedlare). Syftet med mentorprogrammet är att adepten finner strategier för att utvecklas i ett professionellt sammanhang, får bättre självkänsla och nya perspektiv på sin specifika arbetssituation. På så sätt skapar det ett mervärde för både individen som bolagets affär.


Programmet erbjuder ett skräddarsytt, individuellt mentorskap för både medarbetare och ledare med försäkringsbranschens mest framträdande ledare som mentorer.  

 

MENTORPROGRAMMETS UPPBYGGNAD

Behovsanalys och individuell matchning med mentor

 

Adeptens utmaningar, behov och mål utgör grunden när vi gör matchningen med rätt mentor.  Vår målsättning är alltid att maximera ramverket i mentorprogrammet och skapa den bästa plattformen för erfarenhetsutbytet. 

 

 

6-8 individuella mentorträffar under ett år

 

Då innehållet är individuellt är det upp till mentor och adept att bestämma innehåll, plats och tid för mötena. Vår rekommendation är att man redan vid första mötet bestämmer 6-8 datum för det kommande året.

 

 

Nätverksgrupp med 2-3 andra adepter med liknande frågeställningar

 

För att få ytterligare kontakter, reflektion och inspiration blir adepter tilldelade en nätverksgrupp med 2-3 andra adepter, som har liknande frågeställningar. På så sätt kan man både dela med sig och fördjupa sin utveckling ytterligare en dimension.

 

 

Kostnadsfritt inträde till Qvins nätverksträffar i maj och september

 

Under året bjuds alla adepter in till Qvins gemensamma nätverksträffar där det finns möjlighet att utvidga sitt kontaktnät med andra kvinnor i försäkringsbranschen. 

 

 

Avstämning och vägledning  för att maximera mentorsrelationen

 

Under mentorprogrammet stöttar Qvins med avstämningar och vägledning för att säkerställa att mentorskapet når sin fulla potential. 

INTERVJU


Läs mer om vad Qvins mentorprogram betytt för två adepter - Amra och Lili, från Qvins mentorprogram 2019/2020.

 

 

ANMÄLAN

  • Programstart i maj 2019 i Stockholm.
  • Antagning sker löpande till och med 31 mars 2019 (begränsat antal platser)
  • Pris: 5000 SEK exkl. moms
  • Ansök genom att maila ditt intresse med kontaktdetaljer till sofia@qvins.se

 

FÖRDELAR FÖR ADEPT 

 

Tid för reflektion

Nya strategier för att utvecklas

Rådgivning i specifika utmaningar

Bättre självinsikt

Större kontaktnät

You get in life what you have the courage to ask for”

 

citat

Oprah Winfrey

 

FÖRDELAR FÖR MENTOR

 

Dela din erfarenhet - "Pay it forward"

Utvecklas i ledarskap och specifika frågor

Få nya perspektiv på en generation, situation eller organisation

Större kontaktnät

KORT OM QVINS


Qvins är ett nätverk och forum för kvinnor som arbetar i försäkringsbranschen (SAK, LIV, på bolag eller förmedlarsidan), en mötesplats som främjar nätverksbyggande, ett forum där man öppnar dörrar för varandra och som bidrar till att man blir mer snabbfotad internt och externt.  

Läs mer här!

KONTAKT

 

 

Linked In:

Qvins - Qvinnor inom insurance  (Grupp)

 

Hemsida: 

www.qvins.se

 

E-post:

Marie-Louise@qvins.se

Sofia@qvins.se

 

BLI MEDLEM

 

För att gå med i Qvins, ansök via Qvins Grupp på Linked In. Medlemsskap i gruppen är kostnadsfritt och du betalar endast för de event du väljer att gå på. Vårt enda krav är att du är kvinna och arbetar inom försäkringsbranschen. 

© Copyright. All Rights Reserved.